Házirend

A Power Gym Fitness üzemeltetését a PWG Kft végzi. A Power Gym & Fitness szolgáltatásait igénybe vevők automatikusan elfogadják, és értelmezik a házirend szabályait.

A Házirend célja, hogy meghatározza a Fitnessben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.Továbbá előírja a Fitness rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

A Power Gym & Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Power Gym & Fitness használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Power Gym & Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára a Power Gym & Fitness recepcióján szabadon elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni. A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

A sportterületere, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Üzemeltető a Power Gym & Fitness sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot melyben elfogadja a Házirendben foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. 

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

A Power Gym & Fitness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Power Gym & Fitness szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni. 

 

FITNESZ TEREM

 • 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben.
 • A fitnesz terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Az edzőtérben fedetlen felsőtesttel sportolni vagy tartózkodni szigorúan tilos. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés szigorúan tilos. Mindenféle utcai viseletű cipő használata szigorúan tilos! Ezen, szigorúan tiltott szabályok be nem tartása, a vendég tagságának azonnali felfüggesztését vonhatja maga után.
 • Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 • Az egyes eszközök (padok, ülő- ill. fekvő felülettel rendelkező eszközök és gépek, stb.) használata során törülköző használata kötelező.
 • Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.
 

ÖLTÖZŐ, SZAUNA ELŐTÉR

 • Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.
 • A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben helyezzék el.
 • A szaunát csak a kifüggesztett, általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.
 • A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni.
 • A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
 • A szauna padokra papucsban tilos fellépni.
 • Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet.
 • Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).
 

A Power Gym & Fitness területén TILOS:

 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása
 • az olyan tevékenység, amely a Power Gym & Fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.
 • a Power Gym & Fitness egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle étel, ital, illetve állat bevitele.
 • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 

A Power Gym & Fitness területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

 • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet)
 • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag

Amennyiben a Power Gym & Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A zavartalan működés érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Power Gym & Fitness egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Power Gym & Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a Power Gym & Fitness recepcióján köteles leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A Power Gym & Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt, balesetet az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők: (baleset esetén) 104

Tűzoltóság: (tűz esetén) 105

Rendőrség: (rendbontás esetén) 107

Általános segélyhívó: (bármely esetben) 112

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Power Gym & Fitness üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

Jó edzést kíván a Power Gym & Fitness vezetősége!

Scroll to Top

Kérjük válassz termet!

Power-Gym-Fitness-Logo-white.svg
8. kerület
Power-Gym-Fitness-Logo-white.svg
17. kerület
Power-Gym-Fitness-Logo-white.svg
Kecskemét